Fyrfartyget Fyrfartyg Nr 28 (nr 96, 1909)

Bilden från 1956-11-02. Kockums äldsta docka från 1857. I dockan ligger fyrskeppet ”Falsterborev” inne för reparation och översyn. Bakom fartyget, ute vid kajen syns kopparslagareverkstaden. På andra sidan varvsbassängen skymtar resterna av de gamla kolupplagen. (bl.a. fanns Scholanders och Kolkompaniet).

Fyrfartyg Nr 28 – ett 98-årigt öde

Historien började på Kockums 1909 – och slutade 2007 på botten i Le Havres hamn.

 • 1910 Började sin tjänst som fyrfartyg.
 • 1910 – 1929: I tjänst som reservfyrskepp.
 • 1930 – 1931: Komplett ombygnad på Lindholmens varv – fyra meter längre, större djupgående, moderniserad.
 • 1931 – 1972: Ordinarie fyrskepp vid Falsterborev.
 • 1976: Togs ur tjänst och såldes till Belgien. Ombyggd till restaurangbåt i Oostende.
 • 1977 – 1994: Restaurangbåt i Niewpoort.
 • 1994-11-26: Båten kantrar vid sin kajplats fullbelagd med gäster, på grund av vattenläckage. Fyrfartyget bärgas.
 • 1994 – 2002: Restaurangbåt i Niewpoort.
 • 2002-03-29: Holländska bogserbåten ”Williem-B” drar det ärevördiga fyrskeppet till Le Havre. Skall åter bli restaurangbåt – men så blir det aldrig.
 • Juli 2004: Båten ligger vid kaj i Le Havre – i ett bedrövligt tillstånd och man söker en ny ägare.
 • 2007-08-17: På natten mellan den 17:e och 18:e augusti sjönk båten vid Quai de Bresil i Le Havre. Endast lanternan förblev över ytan.
 • 2012-10-18: Vraket skrotas.

Snabba fakta

 • Nr: 96
 • Namn: Fyrfartyg Nr 28
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 256 depl
 • Levererad 1909
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Reservfartyget Nr 21 (nr 81, 1899)

Fyrskeppet Reserv, 115 depl. Levererat 1899 till Kungliga Lotsstyrelsen, Stockholm.

Snabba fakta

 • Nr: 81
 • Namn: Reservfartyget Nr 21
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 115 depl
 • Levererad 1899
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Norströmsgrund (nr 69, 1894)

”Norströmsgrund” närmast till vänster i bild. Byggd på Kockum 1894 som fyrskepp nummer 19. Nuvarande namn ”Grepen”.

Snabba fakta

 • Nr: 69
 • Namn: Norströmsgrund
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 58 depl
 • Levererad 1894
 • Beställare: Svenska MarinenFyrskeppet Fladen (nr 67, 1893)

Fladen vid Skeppsholmen 19 januari 2012. Foto: Lars Johnson.

Snabba fakta

 • Nr: 67
 • Namn: Fladen
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 146 depl
 • Levererad 1893
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrfartyget Fladen (nr 62, 1892)

Enligt uppgifter på nätet är detta det Kockumsbyggda ”Fladen”. (viss reservation)

Snabba fakta

 • Nr: 62
 • Namn: Fladen
 • Typ: Fyrfartyg
 • Dw ton/Depl ton: 278 depl
 • Levererad 1892
 • Effekt Hk/MW 193
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Fyrfartyget Nr 16 (nr 49, 1888)

Från Lots-styrelsen 1893, under rubriken flytande fyrinrättningar:

Ett nytt fyrskepp, afsedt att användas som reserv för fyrskeppet Fladen, har varit under byggnad vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö.

Snabba fakta

 • Nr: 49
 • Namn: Fyrfartyget Nr 16
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 220 depl
 • Levererad 1888
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Kalkgrundet (nr 48, 1886)

Kalkgrundet, gamla klaffbron och hamnpaviljongen i bakgrunden.

Snabba fakta

 • Nr: 48
 • Namn: Kalkgrundet
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 156 depl
 • Levererad 1886
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Falsterbo (nr 47, 1886)

Snabba fakta

 • Nr: 47
 • Namn: Falsterbo
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 214 depl
 • Levererad 1886
 • Effekt Hk/MW 111
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm