Fyrskeppet Norströmsgrund (nr 69, 1894)

”Norströmsgrund” närmast till vänster i bild. Byggd på Kockum 1894 som fyrskepp nummer 19. Nuvarande namn ”Grepen”.

Snabba fakta

  • Nr: 69
  • Namn: Norströmsgrund
  • Typ: Fyrskepp
  • Dw ton/Depl ton: 58 depl
  • Levererad 1894
  • Beställare: Svenska Marinen