Jagaren Klas Horn (nr 165, 1932)

Jagarolyckan

Klas Horn var en av de tre jagarna som blev offer och sjönk i den s k Hårsfjärdenolyckan 17 sept 1941 jämte jagarna Klas Uggla och Göteborg. Klas Horn bärgades och sattes i stånd.

Snabba fakta

  • Nr: 165
  • Namn: Klas Horn
  • Typ: Jagare
  • Dw ton/Depl ton: 992 depl
  • Sjösatt Utdockad 13.6 1931
  • Levererad 16.9 1932
  • Fart Knop 36
  • Beställare: Svenska Marinen