1

Segelkuttern Lotskuttern Nr 1 (nr 50, 1889)

Snabba fakta

 • Nr: 50
 • Namn: Lotskuttern Nr 1
 • Typ: Segelkutter
 • Dw ton/Depl ton: 60 depl
 • Levererad 1889
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Fyrfartyget Nr 16 (nr 49, 1888)

Från Lots-styrelsen 1893, under rubriken flytande fyrinrättningar:

Ett nytt fyrskepp, afsedt att användas som reserv för fyrskeppet Fladen, har varit under byggnad vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö.

Snabba fakta

 • Nr: 49
 • Namn: Fyrfartyget Nr 16
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 220 depl
 • Levererad 1888
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Kalkgrundet (nr 48, 1886)

Kalkgrundet, gamla klaffbron och hamnpaviljongen i bakgrunden.

Snabba fakta

 • Nr: 48
 • Namn: Kalkgrundet
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 156 depl
 • Levererad 1886
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmFyrskeppet Falsterbo (nr 47, 1886)

Snabba fakta

 • Nr: 47
 • Namn: Falsterbo
 • Typ: Fyrskepp
 • Dw ton/Depl ton: 214 depl
 • Levererad 1886
 • Effekt Hk/MW 111
 • Beställare: Kungl. Lotsstyrelsen, StockholmKabelutläggningsbåten Lägg ut (nr 46, 1885)

Minkabelbåten Lägg ut.

Snabba fakta

 • Nr: 46
 • Namn: Läggut
 • Typ: Kabelutläggn
 • Dw ton/Depl ton: 53 depl
 • Levererad 1885
 • Effekt Hk/MW 130
 • Beställare: Svenska MarinenBogserbåten S/S Nissan (nr 45, 1885)

Snabba fakta

 • Nr: 45
 • Art: s.s
 • Namn: Nissan
 • Typ: Bogserbåt
 • Dw ton/Depl ton: 44 depl
 • Levererad 1885
 • Effekt Hk/MW 90
 • Beställare: Ångfartygs AB Nissan, HalmstadBogserbåten S/S Dan (nr 44, 1884)

Bilder på S/S Dan från Museet för Sjöfart i Helsingör.

Snabba fakta

 • Nr: 44
 • Art: s.s
 • Namn: Dan
 • Typ: Bogserbåt
 • Dw ton/Depl ton: 97 depl
 • Levererad 1884
 • Effekt Hk/MW 160
 • Beställare: Det forenede Bugserselskab A/S, KöbenhavnPassagerarfartyget S/S Zephyr (nr 43, 1884)

S/S Zephyr förliste/sjönk 1886. Halva fartyget kvar. Foto: Göteborgs sjöfartsmuseum.

Snabba fakta

 • Nr: 43
 • Art: s.s
 • Namn: Zephyr
 • Typ: Pass.fart
 • Dw ton/Depl ton: 1207 depl
 • Levererad 1884
 • Effekt Hk/MW 1000
 • Beställare: Ångfartyg AB Södra Sverige, StockholmÅngkorvetten S/S Freja (nr 42, 1885)

Snabba fakta

 • Nr: 42
 • Art: s.s
 • Namn: Freja
 • Typ: Ångkorvett
 • Dw ton/Depl ton: 1964 depl
 • Levererad 1886
 • Fart Knop 11 3/4
 • Effekt ihk 1750
 • Beställare: Svenska MarinenIsbrytaren S/S Bryderen (nr 41, 1884)

Snabba fakta

 • Nr: 41
 • Art: s.s
 • Namn: Bryderen
 • Typ: Isbrytare
 • Dw ton/Depl ton: 694 depl
 • Levererad 1884
 • Effekt Hk/MW 1000
 • Beställare: Det Forenede D/S, Köbenhavn