Etikettarkiv: 1920-talet

image_pdfimage_print

Tankfartyget M/T Stigstad (nr 152, 1927)

Type: Motor tanker

Notes on loss (route Manchester/Liverpool – New York, ballast, 3 dead)

At 16.59 hours on 21 Feb, 1943, the Stigstad (Master Odd Pettersen) was hit on the starboard side by one torpedo from U-332 (Huttermann) near tank 16. The ship had been in convoy ON-166 and was straggling since encountering a Heavy storm. Only six minutes later, the tanker was hit amidships and in the Engine room on the starboard side by two of four torpedoes from U-603 (Bertelsmann) and sank within 15 minutes. The 34 survivors abandoned ship in one lifeboat and were questioned by Hyttemann, who provided them with food supplies that he requested from the other u-boat just for the survivors.

On March 7, the survivors in the lifeboat were picked up by the British fishing trawler Thomas Boot (Skipper A. Howie) in 52°30N/12°08W about 60 miles northwest of Valentia Island, Ireland. The next day, they were landed in Valentia where six men were admitted to a hospital.

På resa Manchester – New York i konvoy ON166 fick hon p.g.a. svårigheter att hålla anbefallad fart lämna konvojen och fortsätta resan utan eskort. Den 21 februari torpederad och sänkt av tyska u-båtarna U332 (Oberleutnant zur See Eberhard Hütteman) och U603 (Oberleutnant zur See Hans-Johachim Bertelsmann) på position 49° 26′ N – 29° 08′ V.

Snabba fakta

 • Nr: 152
 • Art: m.t
 • Namn: Stigstad
 • Typ: Tankfartyg
 • Dw ton/Depl ton: 8120 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 13.11 1926
 • Sjösatt Utdockad 16.6 1927
 • Levererad 27.8 1927
 • Beställare: A.F. Klavenes & CO A/S, Oslo

Lastfartyget S/S Gertrud Bratt (nr 151, 1927)

På resa Norrköping/Göteborg – Bristol stoppades hon den 24 september 1939 av den tyska ubåten U4 (Kapitanleutnant zur See Harro von Klot-Heydenfelt) ca 12 nmil sydost om Jomfruland för kontroll av skeppshandlingarna om lasten som antogs vara krigskontraband. Senare beordrades besättningen att lämna fartyget och hon besköts med granater och slutligen avlossades en torped och hon började sjunka.

Snabba fakta

 • Nr: 151
 • Art: s.s
 • Namn: Gertrud Bratt
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 2574 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 18.6 1926
 • Sjösatt Utdockad 6.11 1926
 • Levererad 1.2 1927
 • Beställare: Adolf Bratt & CO, Göteborg

Lastfartyget M/S Fernhill (nr 150, 1926)

På resa Liverpool – Montevideo/Buenos Aires blev hon den 7 augusti torpederad och sänkt av tyska ubåten U757 (Kapitanleutnant zur See Friedrich Deetz) på position 07° 15′ N – 19° 46′ V.

Snabba fakta

 • Nr: 150
 • Art: m.s
 • Namn: Fernhill
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 7650 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 8.12 1925
 • Sjösatt Utdockad 19.6 1926
 • Levererad 21.8 1926
 • Beställare: Fearnly & Eger, Oslo

Lastfartyget M/S Snestad (nr 149, 1926)

På resa Sandefjord/Bergen – Philadelphia i ballast torpederad och sänkt av tyska ubåten U53 (Korvettekapitan zur See Harold Grosse) nordväst om Skottland på position 58° 40′ N – 13° 40′ V.

Snabba fakta

 • Nr: 149
 • Art: m.s
 • Namn: Snestad
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 7650 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 30.7.1925
 • Sjösatt Utdockad 27.3 1926
 • Levererad 3.6 1926
 • Beställare: A.F. Klavenes & CO A/S, Oslo

Lastfartyget M/S Childar (nr 148, 1926)

I ett våldsamt oväder grundstötte hon den 4 maj vid Peacock Spit i mynningen till floden Columbia River. Däcket rensades helt på last, bommar och master. Bogserades till Vancouver för inspektion. Blev ”constructive total loss”. Såldes av assuransbolaget till norska köpare. Reparerades och fick namnet Aakre.

Såldes 1939 till lettiska köpare och fick namnet Hercogs Jekabs. I februari 1941 beslagtaget av Sovjet i Vladivostock och fick namnet Sovetskaya Latvia.

Den sist rapporterade positionen är: Ankom Kobe den 13 november 1962.

Rapporteras ha varit lagerfartyg i Sovjetisk hamn tills 1973.

Var och när hon blev upphuggen är okänt.

Snabba fakta

 • Nr: 148
 • Art: m.s
 • Namn: Childar
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 7495 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 20.4 1925
 • Sjösatt Utdockad 21.11 1925
 • Levererad 22.2 1926
 • Beställare: Wiel & Amundsen, Fredrikshold

Lastfartyget S/S Skåneland (nr 146, 1925)

Längd mellan stävar: 375′ – 8”

Hon såldes den 7:e juni 1927 till tyska köpare. Hon övertogs i januari 1928, fick namnet Pernambuco. Som krigsskadestånd till den brittiska regeringen den 23 september 1945 då hon fick namnet Empire Dart.

Krigsskadestånden reviderades 1946 och båten fick sovjetisk flagg och namnet Krasnodar.

Byggdes om och moderniserades (år okänt).

Den 1 januari 1975 kom hon till Split för upphuggning hos Brodospas.

Snabba fakta

 • Nr: 146
 • Art: s.s
 • Namn: Skåneland
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 7654 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 29.9 1924
 • Sjösatt Utdockad 23.7 1925
 • Levererad 22.11 1925
 • Fart Knop 11
 • Effekt Hk/MW 2100
 • Beställare: Ångfartyg AB Tirfing, Göteborg

Lastfartyget M/S Nordvard (nr 145, 1925)

Kockums skriver: ”The illustration shows a single-screw motor cargo ship of 7600 tons d. w. This ship is equipped with a Diesel Engine of Kockum-MAN system of 2650 I. H. P.”

På resa Bunbury – Port Elizabeth kapades hon av den tyska hjälpkryssaren Pinguin som hade maskerats till Wilh. Wilhelmsen’s Trafalgar den 16.9.1940 på position 30° 30,5′ S – 69° 09′ O. Med tysk prisbesättning den 18-19 september fortsatte hon resan till Bordeax. Den 2 oktober fick hon namnet Vestvard.

I maj 1941 återfick hon namnet Nordvard och skulle byggas om till försörjningsfartyg för tyska Kriegsmarine. Den 28 december 1944 sänktes hon av Allierat flyg i Moss-Horten-området.

Snabba fakta

 • Nr: 145
 • Art: m.s
 • Namn: Nordvard
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 7660 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 8.8 1924
 • Sjösatt Utdockad 16.4 1925
 • Levererad 18.8 1925
 • Beställare: Lauritz Kloster, Oslo

Lastfartyget M/S Santos (nr 144, 1925)

Första fartygsleveransen med Kockums-MAN motor.

24 februari 1940: Torpederades och sänktes av tyska ubåten U 63 (Oberleutnant zur See Günter Lorentz) på rutt mellan Bahia och Göteborg, position 59° 17 ´N 0° 4 ´V.

Samarbetsavtal med MAN om bygge av Kockum-Man motorer.(Maschinenfabrik, Augsburg, Nürnberg). Bilden visar monteringshallen 1924 med m/s Santos ena motor.

Snabba fakta

 • Nr: 144
 • Art: m.s
 • Namn: Santos
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 6610 dw
 • Levererad 16.5 1925
 • Fart Knop 11
 • Effekt Hk/MW 2100 Hk
 • Beställare: Rederi AB Nordstjernan, Stockholm

Lastfartyget M/S Fryken (nr 143, 1924)

Minsprängdes 1939 vid Falsterbo. Fartyget sprang läck och sattes på grund. Under vintern skruvades båten sönder av isen och blev vrak. Besättningen räddad.

Snabba fakta

 • Nr: 143
 • Art: m.s
 • Namn: Fryken
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 2610 dw
 • Levererad 1924
 • Beställare: Ångbåts AB Ferm, Kristinehamn