Lastfartyget S/S Trolleholm (nr 141, 1922)

Kockums skriver: ”The illustration overleaf shows a twin-screw motor cargo ship of 7500 tons d. w.”

Snabba fakta

 • Nr: 141
 • Art: s.s
 • Namn: Trolleholm
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 7000 dw (ev 7500 dw)
 • Levererad 1922
 • Beställare: AB Svenska Amerika Mexico Linien, GöteborgPansarskeppet Gustaf V (nr 122, 1922)


Pansarskeppet Gustaf V redo att avlossa en bredsida.

Gustaf V efter ombyggnaden


Här en bild av G V med den karakteristiska byxrörsskorstenen efter moderniseringen 1938. Utrangerades 1947.


Samma bild fast utan text, men text efter bild nämner här andra ombyggnadsårtal:
”Pansarskeppet Gustaf V, Bnr 122, efter ombyggnaden 1928-30”.


Bnr 122. Levererad till svenska flottan 1922. Bilden här visar henne leveranstillfället. Pansarskeppet Gustaf V i Malmö före 1938. Moderniserades 1938 och fick då den karakteristiska byxrörs-skorstenen.

Snabba fakta

 • Nr: 122
 • Namn: Gustaf V
 • Typ: Pansarskepp
 • Dw ton/Depl ton: 7200 depl
 • Levererad 1922
 • Fart Knop 22 1/2
 • Effekt Hk/MW 22000
 • Beställare: Svenska Marinen