Gastankfartyget LNG Finima (nr 564, 1984)


Gilbert Cailler, MarineTraffic.com

Början 1980-talet
De båda LNG-gasfartygen (b.nr 559 och 564) som byggdes på Kockums på spekulation ligger här i yttre varvsbassängen i väntan på att komma ”i tjänst”. Sjösattes 1978 och 1979. För fler uppgifter under rubriken nybyggen. De går i dag under namnen Bonny och Finima med last huvudsakligen mellan Nigeria och USA.

Snabba fakta

 • Nr: 564
 • Art: LNG
 • Namn: Finima
 • Typ: Gastanker
 • Dw ton/Depl ton: 94500 dw*
 • Kölsträckt Start Docka: 26.4 1978
 • Sjösatt Utdockad 19.2 1979
 • Levererad 3.1 1984
 • Fart Knop 20,1
 • Effekt Hk/MW 30 MW
 • Beställare: Zenit, Göteborg

Fler bilder: Finima i bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB
Gastankfartyget LNG Rhenania (nr 559, 1981)


Rhenania (omdöpt till LNG Bonny)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är album-70.jpg

Början 1980-talet
De båda LNG-gasfartygen (b.nr 559 och 564) som byggdes på Kockums på spekulation ligger här i yttre varvsbassängen i väntan på att komma ”i tjänst”. Sjösattes 1978 och 1979. För fler uppgifter under rubriken nybyggen. De går i dag under namnen Bonny och Finima med last huvudsakligen mellan Nigeria och USA.

Snabba fakta

 • Nr: 559
 • Art: LNG
 • Namn: Rhenania
 • Typ: Gastanker
 • Dw ton/Depl ton: 94600 dw*
 • Kölsträckt Start Docka: v.49 1977
 • Sjösatt Utdockad 29.6 1978
 • Levererad 29.12 1981
 • Fart Knop 20,1
 • Effekt Hk/MW 30 MW
 • Beställare: Navi-fond nr 15, Västtyskland

Fler bilder: Rhenania i bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB
Gastankfartyget LPG Phillips Arkansas (nr 519, 1969)

Photo Mike Wood.

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Första sektionen till Phillips Arkansas i dockan (framför gasfartyget Polar Alaska som har kommit längre)
 2. Tvärskott med isolering till Phillips Arkansas
 3. Fristående gastank lyfts ombord på Phillips Arkansas i dockan
 4. Sektion till invändig tank i LPG Phillips Arkansas transporteras till hall 5 för att bli en del av en hel tank
 5. Förskeppet till Phillips Arkansas under uppbyggnad i hall 5
 6. Transport av tankdel till LPG Phillips Arkansas
 7. Phillips Arkansas i dockan, i ett tidigt skede (till höger)
 8. Phillips Arkansas under uppbyggnad (till vänster)
 9. Gasfartyget Phillips Arkansas i dockan, på avstånd
 10. LPG Phillips Arkansas i dockan till vänster (flygfoto)
 11. Phillips Arkansas från ovan 22 dagar innan utdockning (längst bort i bild)
 12. Gasfartyget Phillips Arkansas i docka 14 (till vänster)
  1. Bild 2
 13. LPG-tankern Phillips Arkansas vid utdockning, när vattnet släpps på (roder och propeller)
 14. LPG Phillips Arkansas klar för utdockning (till vänster)
 15. LPG Phillips Arkansas på provtur till havs, från sidan
 16. Däcksvy från gasfartyget Phillips Arkansas till havs
 17. Gastankern Phillips Arkansas till havs
 18. Gastankern Phillips Arkansas till havs, snett bakifrån, lämnar Malmö

Snabba fakta

 • Nr: 519
 • Art: LPG
 • Namn: Phillips Arkansas
 • Typ: Gastanker
 • Dw ton/Depl ton: 21380 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 25.4 1968
 • Sjösatt Utdockad 26.10 1968
 • Levererad 20.1 1969
 • Fart Knop 18,4
 • Effekt Hk/MW 15750
 • Beställare: Philtankers Inc, LiberiaGastankfartyget LNG Arctic Tokyo (nr 517, 1969)

Arctic Tokyo höggs upp 2014-12-04 i Chittagong Roads.

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Första sektionen till LNG Arctic Tokyo i dockan (till höger)
  1. Bild 2
 2. Några sektioner till under uppbyggnad till Arctic Tokyo (närmast i bild)
 3. Flera sektioner till LNG Arctic Tokyo på plats i docka 14 (till höger, närmast i bild)
 4. LNG Arctic Tokyo till havs, snett framifrån

Snabba fakta

 • Nr: 517
 • Art: LNG
 • Namn: Arctic Tokyo
 • Typ: Gastanker
 • Dw ton/Depl ton: 36896 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 13.8 1968
 • Sjösatt Utdockad 11.1 1969
 • Levererad 22.12 1969
 • Fart Knop 18,25
 • Effekt Hk/MW 20000
 • Beställare: Arctic LNG Transportation Company, LiberiaGastankfartyget LNG Polar Alaska (nr 516, 1969)

Sista beskedet om Polar Alaska

Upphuggen i Alang 2014-04-14.

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Tecknad sprängskiss som visar isoleringen av Polar Alaska
 2. Fullskalemodell av del till Polar Alaska under tillverkning på mallvinden
 3. Den första fartygssektionen i docka 14 tillhör gasbåten Polar Alaska
  1. Bild 2 (annan vinkel)
 4. Hängning av en gasbåtssektion till Polar Alaska med bockkranen
 5. Kofferdamsektion till gastankfartyget Polar Alaska lyfts ner i dockan
 6. Embryot till gastransportfartyget Polar Alaska i docka 14
  1. Bild 2
  2. Bild 3
 7. LNG Polar Alaska under uppbyggnad
  1. Bild 2
  2. Bild 3
 8. Gasfartyget Polar Alaska under byggnad i docka 14
 9. LNG Polar Alaska under byggnad vid dockporten
 10. Arbete i maskinrummet till gasfartyget Polar Alaska
 11. Polar Alaska 22 dagar innan utdockning, flygbild
 12. LNG Polar Alaska i dockan, längst bort i bild
  1. Bild 2
 13. LNG Polar Alaska i dockan, längst bort i bild, flygbild
  1. Bild 2
 14. LNG Polar Alaska i dockan, från huvudkontoret
 15. Öppning av ventilerna i dockporten för utdockning av LNG Polar Alaska
 16. Gastankern Polar Alaskas akterskepp med propeller och roder när vattnet släpps på
 17. LNG Polar Alaska vid utrustningskajen
 18. Polar Alaska till havs, på provtur, sidobild
 19. LNG-tankern Polar Alaska till havs, på provtur, flygbild snett framifrån
 20. Leveransbild för Polar Alaska till havs, snett framifrån

Snabba fakta

 • Nr: 516
 • Art: LNG
 • Namn: Polar Alaska
 • Typ: Gastanker
 • Dw ton/Depl ton: 36896 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 12.1 1968
 • Sjösatt Utdockad 26.10 1968
 • Levererad 27.8 1969
 • Fart Knop 18,25
 • Effekt Hk/MW 18000
 • Beställare: Polar LNG Shipping Corporation, LiberiaGastankern M/T Paul Endacott (nr 486, 1964)


Gasfartyget Paul Endacott till sjöss. Levererat 28 maj 1964.


Gastanker, Bnr 486 levererad 1964 till Trelleborgs Ångfartygs AB.

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Flygbild över yttre bäddarna, med Paul Endacott på bädd nummer 6 (till höger om den största båten på bäddarna, dvs båt nummer 3 från vänster på bäddarna)
 2. Stig från televerkstaden jobbar ombord på Paul Endacott
 3. Paul Endacott under provtur (samma bild som överst på denna sida, fast högre upplösning och ingen text i bilden)
 4. Paul Endacott till havs, flygbild snett bakifrån

Snabba fakta

 • Nr: 486
 • Art: m.t
 • Namn: Paul Endacott
 • Typ: Gastanker
 • Dw ton/Depl ton: 22090 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 9.2 1963
 • Sjösatt Utdockad 27.11 1963
 • Levererad 28.5 1964 (och var då Sveriges största gastanker)
 • Fart Knop 16,6
 • Effekt Hk/MW 10350
 • Beställare: Trelleborgs Ångfartygs AB
 • Skrotades 1985 i Taiwan