Lastfartyget S/S Oscar Dickson (nr 27, 1880)

Ett utdrag från magasinet ”Ymer” (första årgången) 1881:

Ångaren Oscar Dicksons färd till Jenisej 1880

Af Inffeniör W. FRASER.

Ångaren Oscar Dickson, kapten E. Nilson, afreste från Göteborg den 9 aug. 1880 med mig ombord. Efter några dagars uppehåll för tjocka utanför Haugesund ankrade den vii Tromsö den 15 aug. och ankom dagen därpå den 16 kl. 5 på morgonen till Hammerfest. Där förenade sig med oss expeditionens utrustare, hr A. Sibiriakoff, och ingeniör K. Lönnholm, hvilken sednare, född i Tver af svenska föräldrar, skulle tjena expeditionen som tolk. – Några uppgifter om vårt fartyg och afsigten med dess resa torde böra föregå sjelfva berättelsen om resan. Ångaren Oscar Dickson var byggd vid Kockums verkstad i Malmö af järn och af ovanligt starka dimensioner. Så var t.ex. bordläggningen vid vattenlinien af 3/4 tums tjock svensk järnplåt. Hade ej detta varit fallet, hade den säkerligen skurits sönder under dagarne okt. 10-19. Ångaren var ungefär 160 fot lång och 24 fot bred, maskinen hade 75 hästars kraft och hastigheten var i medeltal 8 1/2 knop. Den var nybyggd och enkom afsedd att trafikera Jenisejsk – Europa, flatbottnad och således en förmedling af flod- och sjö-båt. Jag hade i Motala verkstads bolags tjenst och för hr Sibiriakoffs räkning åtagit mig att i Jenisejsk leda arbetet vid sammansättningen och inredningen af en å Oscar Dickson inlastad hjulångbåt, tillverkad vid Motala af stål, samt vid insättningen af en tillhörig, vid Lindholmens verkstad vid Göteborg förfärdigad, ångmaskin… o.s.v

Snabba fakta

 • Nr: 27
 • Art: s.s
 • Namn: Oscar Dickson
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 243 dw
 • Levererad 1880
 • Effekt Hk/MW 85
 • Beställare: A.M Sibiriakoff, Irkutsk (Sibirien)Lastfartyget S/S A. E. Nordenskjöld (nr 23, 1879)

Ångaren A. E. Nordenskjöld levererad maj 1879, fyra månader efter kontraktets undertecknande.

Snabba fakta

 • Nr: 23
 • Art: s.s
 • Namn: A.E. Nordenskjöld
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 250 dw
 • Levererad 10.5.1879
 • Effekt Hk/MW 60
 • Beställare: A.M Sibiriakoff, Irkutsk (Sibirien)