Tankfartyget T/T Esso Dalriada (nr 540, 1973)

Auke Visser’s International Super Tankers

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Utrustningsingenjör Lennart Jönsson instruerar chefen på Esso Dalriada
 2. Maskinarbetare Stig Andersson bunkrar dieselolja innan provtur för Esso Dalriada
 3. Klargöring av tankfartyget Esso Dalriada innan provtur
 4. Vattenkranskontroll på Esso Dalriada
 5. Arbete med ankarspelet på Esso Dalriada
 6. Esso Dalriada fullastad på provtur
 7. Esso Dalriada till havs

Snabba fakta

 • Nr: 540
 • Art: t.t
 • Namn: Esso Dalriada
 • Döptes senare om till: Sea Island
 • Typ: Tankfartyg
 • Dw ton/Depl ton: 254890 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 22.1 1973
 • Sjösatt Utdockad 19.5 1973
 • Levererad 15.7 1973
 • Fart Knop 15,9
 • Effekt Hk/MW 32000
 • Beställare: Esso Petroleum Company Ltd, LondonTankfartyget T/T Esso Demetia (nr 539, 1973)

From Auke Visser’s Esso UK Tanker’s site

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Esso Demetia under färdigställning i docka 14 för utdockning
 2. Utdockning av Esso Demetia
 3. Transportfartyget Esso Demetia vid utrustningskaj
 4. Maskinkontrollrummet i T/T Esso Demetia
 5. Esso Demetia till havs, framifrån

Snabba fakta

 • Nr: 539
 • Art: t.t
 • Namn: Esso Demetia
 • Typ: Tankfartyg
 • Dw ton/Depl ton: 254965 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 19.11 1972
 • Sjösatt Utdockad 17.3 1973
 • Levererad 16.5 1973
 • Fart Knop 15,9
 • Effekt Hk/MW 32000
 • Beställare: Esso Petroleum Company Ltd, LondonTankfartyget T/T Esso Yorkshire (nr 472, 1963)


Bnr 472 Turbintankern Esso Yorkshire får här sin aktersektion satt på plats.

Bilden från 1963-08-28 Bild som visar infarten till varvet över klaffbron. Byggnaden. t.v, direkt efter bron, är de ”nya” maskinverkstadshallarna, byggda i början av 1950-talet. — nu håller SVT till här.. De mindre byggnadernat.h. tillhör docka 12, reparentavdelningen.

Bakom huvudkontoret ligger ett tankfartyg på bädd 7. Det är Esso Yorkshire på 89 924 ton. Nybyggnadsnummer 472. Rederi Esso Petroleum Co, Ltd, London. Sjösatt 1963-09-11 och levererat 1963-12-18.

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Tankfartyget Esso Yorkshire på stapelbädd 7 (det största fartyget på stapelbäddarna i bild)
  1. Flygbild från en annan vinkel
  2. Flygbild från en tredje vinkel (med Kockums huvudkontor framför Esso Yorkshire)
 2. Esso Yorkshire under utrustning vid kaj 5
  1. Bild 2 tagen på lite längre avstånd
 3. Tankfartyget Esso Yorkshire till havs, snett från sidan
 4. Radioreportage ombord, under provtur med tankfartyget Esso Yorkshire
 5. Inför sjösättning från stapelbädd 7 av Esso Yorkshire:
  1. Fyra bromsskärmar för extra bromseffekt
  2. Slädträuppbyggnad akteröver och avlöpningsbana med pålagt avlöpningsfett
   1. Slädträuppbyggnad akteröver från annan vinkel
   2. Aktra bandet för slädträuppbyggnaden
  3. Uppbyggnad av slädträ föröver
   1. Träuppbyggnad vid avlöpningsslädens avslutning föröver

Snabba fakta

 • Nr: 472
 • Art: t.t
 • Namn: Esso Yorkshire
 • Typ: Tankfartyg
 • Dw ton/Depl ton: 89924 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 26.11 1962
 • Sjösatt Utdockad 11.9 1963
 • Levererad 18.12 1963
 • Fart Knop 17,5
 • Effekt Hk/MW 24100
 • Beställare: Esso Petroleum Co. Ltd, London
 • Skrotades 1975Tankfartyget T/T Esso Lancashire (nr 471, 1962)

Fler bilder, från bildarkivet Kockums Mekaniska Verkstads AB:

 1. Esso Lancashire på stapelbädd 7 (det större fartyget bakom bulkfartyget M/S Sonata)
  1. Tankbåten Esso Lancashire på stapelbädd 7 (bilden visar änden högst upp på stapelbädden)
 2. Esso Lancashire på stapelbädd 7 precis före sjösättning
 3. Detaljer om sjösättning från stapelbädd, bilder från Esso Lancashire:
  1. Ändträet på kilarna som precis före avlöpning kilades upp
  2. Hopkoppling med länk och sprintar av två nytillverkade löpare
  3. Två wire runt hylsan till löparen
  4. Sammanbindning vid låset av slädens förliga och aktra delar
  5. ”stark-nara” som används för om bäddlåset och allra längst föröver
  6. Aktra bandet – träuppbyggnad
 4. Tankfartyget Esso Lancashire ligger näst längst ut vid utrustningskaj 5 (kajen bortest i bild)
  1. Annan vinkel på Esso Lancashire vid utrustningskaj
 5. Hängning av roder vid kaj 25 på tankfartyget Esso Lancashire
 6. Tankfartyget Esso Lancashire till havs direkt efter leverans, snett från sidan

Snabba fakta

 • Nr: 471
 • Art: t.t
 • Namn: Esso Lancashire
 • Typ: Tankfartyg
 • Dw ton/Depl ton: 81138 dw
 • Kölsträckt Start Docka: 20.4 1961
 • Sjösatt Utdockad 10.4 1962
 • Levererad 2.10 1962
 • Fart Knop 17,5
 • Effekt Hk/MW 26900
 • Beställare: Esso Petroleum Co. Ltd, London