Tankfartyget M/T Sveaborg (nr 263, 1944)


M/S Sveaborg, Stockholms Rederi A.B. Svea.


Per Albin Hansson med hustru till vänster efter sjösättning av b.nr 263, Sveaborg den 22.1. 1944.

1945
M.T Sveaborg, b.nr 263, om 16425 dw levererat 20 april 1944. Här efter en explosion i maskinrummet – 1945 i Texas City. 9 man i besättningen omkom. Bilden visar hur kraftigt explosionen verkade. (Bild suddig – tidningsurklipp.)

Foto genom Lennart Falleth samling. OBS Se även Albumet 92.

Snabba fakta

  • Nr: 263
  • Art: m.t
  • Namn: Sveaborg
  • Typ: Tankfartyg
  • Dw ton/Depl ton: 13425 dw
  • Kölsträckt Start Docka: 1.7 1943
  • Sjösatt Utdockad 22.1 1944
  • Levererad 20.4 1944
  • Beställare: Stockholms Reseri AB Svea