Kategoriarkiv: Isbrytare

image_pdfimage_print

Isbrytaren S/S Bore (nr 70, 1894)


Här ses Bore,Bnr 70, ”Isarnas skräck” sådan hon ser ut i dag. Fotograf Bill Östring. Sjöhistoriska museets arkiv.

Se även:

 1. Ångisbrytaren Bore hade ångan uppe
 2. Världens äldsta ångmaskindrivna isbrytare åter i Malmö
 3. Kockumsbyggda isbrytaren Bore är på väg till Malmö för Malmöfestivalen

Snabba fakta

 • Nr: 70
 • Art: s.s
 • Namn: Bore
 • Typ: Isbrytare
 • Dw ton/Depl ton: 407 depl
 • Levererad 1894
 • Effekt Hk/MW 605
 • Beställare: Malmö Hamnförvaltning, Malmö

Isbrytaren S/S Mjölner (nr 18, 1878)

Morgenutgaven, Aftenposten OSLO, 15 mars 1978:
«Mjölner» åpnet Christianias havn för sjöfart vinterstid.

Isbryteren «Mjölner», som ble tatt i bruk i Christiania for hudre år siden, i mars 1878, er her avbildet i aksjon vinteren 1892/33. Den slår opp isen omkring fastfrosne fartöyer ute i fjordgapet, fire kvartmil av Färder. (Efter et maleri av A. Gerhard, utfört i 1923 og nå i Norsk Sjöfartsmuseum.)

Från Dalapilen 1878-03-29:

Ny isbrytningsångare. Med en vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö för Kristiania hamninrättning nyligen tillverkad isbrytningsångare ”Mjölner” företogs i lördags åtta dagar prof å Kristianiafjorden. Färden stäldes först öfver Björviken in mellan öarne och fastlandet, der isen låg 8 a 9 tum tjock. Fartyget framgick emellertid obehindradt, under det remnor i isen af flera hundra fots längd uppstodo och väldiga instycken lösrycktes för att söndermalas i småbitar efterhand som fartyget med sin breda, väldiga bog sköt fram. Sedan gick man förbi Dynen fyr rakt in mot den fasta isen utanför Forneboblandet. Ansatsen mot isen, som här höll 12 tum i tjocklek, var våldsam och naturligtvis hejdades farten något, men väldiga remnor slogos genom isfältet både förut och åt sidorna, och der fiskrarne ett ögonblick förut hade setat trygga vid sina metrefvar vältrade nu blott en samling lösa isstycken i ångarens kölvatten. Man gick på detta sätt några hudra fot in i isen. Sedermera stäldes färden till Ormön, der isen mellan fastlandet och öarne genombröts. Då man skulle vända, visade sig att Mjölner med sin skarpa akterstäf kunde göra tjenst nästan lika bra, som när fartyget rörde sig framåt. Under tiden företogs äfven prof med den ombord varande sprutapparaten, som arbetade tillfredsställande.

”Det är icke för mycket sagdt” – yttrar norska Morgenbladet, hvarur detta hämtats – ”att det prof Mjölner i dag underkastades lemnade ett gynsamt resultat. Så förtviflade kunna visserligen isförhållandena blifva, att en genombrytning till och med af detta fartyg icke kan utföfras, men detta torde dock komma att höra till undantagen. Såson regel kan det deremot med säkerhet antagas, att Kristiania i besittning af denna nya förträffliga apparat skall kunna anse sig för ”isfri hamn”.

Snabba fakta

 • Nr: 18
 • Art: s.s
 • Namn: Mjölner
 • Typ: Isbrytare
 • Dw ton/Depl ton: 302 depl
 • Levererad 1878
 • Effekt Hk/MW 80
 • Beställare: Christiania Havne Commission, Oslo