Etikettarkiv: Det Nya Finska Ladoga Ångfartyg AB

image_pdfimage_print

Lastfartyget S/S Ladoga (nr 15, 1877)

Från Helsingfors dagblad 1877-06-26:

Ångfartyget Ladoga, hvilket, såsom tidigare nämndt, är byggdt vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö, har under senaste dagar legat i vår hamn, på väg till sin destinationsort Sordavala. Det kommer att underhålla förbindelse mellan denna stad och St. Petersburg, med idkande af kustfart på Ladoga. Linien har delvis förut trafikerats af ångfartyget Walamo, tillhörigt samma bolag och har bland annat mycket anlitats af pilgrimer, hvilka besöka Walamo och Konnevitz. Det har dock inträffat att vattenståndet under högsommaren varit alltför lågt för ”Walamo”, som stundom fått lof att inställa sina turer. Med afseende härå är nu det nya ångfartyget bygdt för allenast fem fots djuplek, vid full last, hvarföre man bör kunna förutsätta, att det äfven vid torra somrar skall förmå upprätthålla regelbunden samfärdsel. Ångbåten, som här profseglat, tyckes för öfrigt vara särledes lyckad och utmärker sig genom prydligt utseende.

Snabba fakta

  • Nr: 15
  • Art: s.s
  • Namn: Ladoga
  • Typ: Lastfart
  • Dw ton/Depl ton: 11 depl
  • Levererad 1877
  • Effekt Hk/MW 50
  • Beställare: Det Nya Finska Ladoga Ångfartyg AB