image_pdfimage_print

Författararkiv: Peter

Segelfartyget Belize (nr 74, 1896)

Bild hos Malmö stads bildarkiv: Generalarrangemangsritning för segelfartyget Belize

” Min Farfar, Axel Tengwall född 1885, skriver i sina “Minnen” som han nedtecknade 1954
bl a följande om Belize:

Det varade emellertid inte så värst länge förrän chance yppades med
skeppet Belize av Hälsingborg som blev mitt tredje skepp……………….
……….. Den 16 juni 1901 mönstrade jag som jungman i Belize. Detta skepp
var ett nästan nytt fartyg av stål, byggt i Malmö, men riggades upp
i Hälsingborg. Hon försågs med en gammal röjelskonarrigg, samt
ny mesanrigg. Hon var mera pråm än seglande skepp, men lastad
seglade hon ej oävet, fast hon var en vattenbalja av stora mått.
Den tidens redare tog ut allt som kunde tagas av löpande gods och lite till,
samma gällde seglen. Och denna regel gällde Belize i högsta grad.

Min farfar var ombord i Belize till mitten av oktober 1901, varefter han mönstrade på Wakefield som tillhörde det Björkegrenska rederiet i Simrishamn. Innan Belize hade han varit på segelfartygen Abraham Rydberg och Svea.
Efter sedvanliga examina och sjöpraktik fick han ansvar som befälhavare på S/S Georgia
innan sin 26-årsdag.

Carl G Tengwall (sonson)
Täby ”

Snabba fakta
Nr: 74
Namn: Belize
Typ: Segelfartyg
Dw ton/Depl ton: 600 dw
Levererad 1896
Beställare: J. C. Hultén, Hälsingborg