Etikettarkiv: Köpenhamn

image_pdfimage_print

Bogserbåten S/S Vildanden (nr 26, 1880)

Hälsning från Mölle. Troligen den Vildanden som blev byggd på Kockums (en Vildanden bogserbåt ytterligare blev byggd av annat varv) – alltså viss reservation.

Snabba fakta

 • Nr: 26
 • Art: s.s
 • Namn: Vildanden
 • Typ: Bogserbåt
 • Dw ton/Depl ton: 65 depl
 • Levererad 1880
 • Effekt Hk/MW 20
 • Beställare: Kongl Danske Indenrigs Ministerium

Lastfartyget S/S Constantin (nr 24, 1880)

Från Sundsvalls tidning 1888-02-23:

Ett naturfenomen på sjön. Fredagen den 10 februari, då ångaren Constantin var på hemresa till Köpenhamn från Newcastle och befann sig ungefär 160 kvartsmil från den engelska kusten, började det kl. 4 på morgonen att blixtra och åska i fjärran, ehuru termometern visade på 0. Klockan 6 gick kapten Tenger upp på kommandobryggan, där vakthafvande styrmannen och rorgängaren förut befunno sig. Ehuru åskvädret ingalunda tycktes vara i fartygets omedelbara närhet, öfverraskades de plötsligen af en mycket stark, åskliknande knall, och det såg ut som om hela fartyget hade befunnit sig i ett haf af röda lågor. Fenomenet kunde omöjligen jämföras med en vanlig stark åska. Kaptenen har i tropikerna varit utsatt för de häftigaste åskväder, under hvilka blixten slagit ned i fartyget, man han har aldrig iakttagit något som liknade denna urladdning, dels emedan den var så våldsam, dels emedan den yttrade sig som ett öfver hela fartyget utbredt intensivt ljus utan att man dock såg det minsta af en blixtstråle. Fenomenet följdes af en stöt som var så häftig att utkiken som stod på bryggan, vakthafvande maskinisten nere i maskinrummet och kocken som befann sig i kabyssen kastades omkull, under det kaptenen och styrmannen föllo på knä. Maskinisten trodde till en början att ångpannan exploderat, och andre styrmannen störtade i samma tro ut ur sin hytt.

Fenomenet var naturligtvis ytterst hastigt öfvergående, men det fortsattes af en stark svafvellukt, och på knallen följde starka vindstötar, hvarunder S:t Elms-eldar visade sig på masttopparne, gaffelnockarne och dylika spetsar. Sedan fortfor det länge att åska och blixtra, men vinden dog ut. Då och då föllo med stor häftighet ärtstora hagel. Om öfverresan till England säger kaptenen att den var mycket svår. Lördagen den 4 råkade Constantin ut för utomordentligt höga brottsjöar, mot hvilka den hade att bestå en förtviflad strid under 9 timmar. Vinden sprang med ens om från half S. S.V. storm till en ovanligt svår nordlig storm, under hvilken sjön blef mycket våldsam. Öfver hufvud taget har väderleken i Nordsjön under senaste månaden varit mer än vanligt stormig och omvexlande.

Snabba fakta

 • Nr: 24
 • Art: s.s
 • Namn: Constantin
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 975 dw
 • Levererad 1880
 • Effekt Hk/MW 180
 • Beställare: D/S Köbenhavn-Newcastle, Köbenhavn

Lastfartyget S/S Möen (nr 8, 1875)

Från Kockum Nytt cirka 1985:

Bnr 8 blir missionsfartyg

Då och då dyker Kockumsbyggda fartyg upp i fackpressen, men inte är det ofta som en 110-åring omtalas i spalterna och som fortfarande finns kvar på havet.

Byggnadsnummer 8, Möen, gör fortfarande tjänst på havet. Hon byggdes 1875 och börjar nu, efter ombyggnad, att göra tjänst som missionsfartyg för Pingströrelsen i Danmark.

Möen byggdes för DFDS som för det fick betala 45.000 kronor. I inomskärsfart fick fartyget ta 90 passagerare. 1888 såldes fartyget och sattes in på sträckan Landskrona – Ängelholm. Möen bytte då namn till Mölle af Viken. Året efter blev Möen satt i cementfart och fraktade cement mellan danska hamnar fram till 1949. En tid gick fartyget ombyggd till motorseglare med varierande transporter inom Danmark, byggdes om igen och blev 1975 återigen passagerarfartyg. Då som fiskebåt för fritidsfiskare. Och nu börjar Möen ett nytt kapitel som missionsfartyg.

Många gånger under de 110 åren på havet har fartyget döpts om. Mölle af Viken bytte till Frithiof som byttes till Sundia som nu bytts till Elida. Som Kockums byggnadsnummer 8 är hon alltjämt.

Snabba fakta

 • Nr: 8
 • Art: s.s
 • Namn: Möen
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 81 depl
 • Levererad 1.5.1875
 • Effekt Hk/MW 30
 • Beställare: Det Forenede D/S, Köbenhavn