Etikettarkiv: 1877

image_pdfimage_print

Torpedbåten Torpedobåt (nr 17, 1877)

Så här såg en torpedbåt ut. Detta är inte danska Kockumsbyggda Torpedobåten – men visar en av de efterföljande från 1879-1880 byggd på ett annat varv.

En torpedbåt är ett snabbgående litet krigsfartyg som har torpeder som vapen och vars maskineri drivs med ånga. De första torpedbåtarna var koleldade. Senare övergick man till oljeeldning. Torpeden som vapen utvecklades från slutet av 1860-talet och utvecklingen av vapnet och båtarna skedde parallellt från denna tidspunkt och fram till andra världskriget. Då tog torpedbåtar drivna med bensin och dieselmotorer över. Dessa båtar kallades motortorpedbåtar (MTB).


Ångkranpråm levererad till danska marinen 1877 som Minebåd nr 2. Dess uppgift var att lägga minor. Bnr 17.

29 år efter det att Kockums byggt sin första ångkranpråm levererade varvet år 1904 den fjärde och sista enheten i klassen.

Snabba fakta

 • Nr: 17
 • Namn: Torpedobåt
 • Typ: Torpedbåt
 • Dw ton/Depl ton: 102 depl
 • Levererad 1877
 • Effekt Hk/MW 20
 • Beställare: (ev 85 hk?) Danska Marinen

Lastfartyget S/S Ladoga (nr 15, 1877)

Från Helsingfors dagblad 1877-06-26:

Ångfartyget Ladoga, hvilket, såsom tidigare nämndt, är byggdt vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö, har under senaste dagar legat i vår hamn, på väg till sin destinationsort Sordavala. Det kommer att underhålla förbindelse mellan denna stad och St. Petersburg, med idkande af kustfart på Ladoga. Linien har delvis förut trafikerats af ångfartyget Walamo, tillhörigt samma bolag och har bland annat mycket anlitats af pilgrimer, hvilka besöka Walamo och Konnevitz. Det har dock inträffat att vattenståndet under högsommaren varit alltför lågt för ”Walamo”, som stundom fått lof att inställa sina turer. Med afseende härå är nu det nya ångfartyget bygdt för allenast fem fots djuplek, vid full last, hvarföre man bör kunna förutsätta, att det äfven vid torra somrar skall förmå upprätthålla regelbunden samfärdsel. Ångbåten, som här profseglat, tyckes för öfrigt vara särledes lyckad och utmärker sig genom prydligt utseende.

Snabba fakta

 • Nr: 15
 • Art: s.s
 • Namn: Ladoga
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 11 depl
 • Levererad 1877
 • Effekt Hk/MW 50
 • Beställare: Det Nya Finska Ladoga Ångfartyg AB

Lastfartyget S/S Erna (nr 14, 1877)

En blänkare i tidningen Blekingeposten 1877-07-20:

Ronneby. Med ångaren Erna, hvilken underhåller förbindelse mellan Bornholm och Köpenhamn, hitkom i söndags ett sällskap lustfarande från Bornholm bestående af omkring 50 personer. Ångaren hade till följd af ihållande dimma nödgats ligga stilla så att de resande hitkommo i stället för såsom afsedt var kl 6 f.m. först kl 1 e.m. Sällskapet emottogs af konslul P. Siegbahn, som ledsagade dem till de mest sevärda platserna så långt tiden det medgaf. Utfärden gynnades, sedan den första motgången var öfverstånden af ett vackert väder. En allmän belåtenhet tycktes råda såväl öfver mottagandet som besöket i den fför dem anslående och vackra naturen. Återfärden till Bornholm företogs ungefär kl. 10 på aftonen.

Snabba fakta

 • Nr: 14
 • Art: s.s
 • Namn: Erna
 • Typ: Lastfart
 • Dw ton/Depl ton: 282 depl
 • Levererad 1.3.1877
 • Effekt Hk/MW 70
 • Beställare: Bornholms D/S, Bornholm