Etikettarkiv: Bornholm

image_pdfimage_print

Lastfartyget S/S Erna (nr 14, 1877)

En blänkare i tidningen Blekingeposten 1877-07-20:

Ronneby. Med ångaren Erna, hvilken underhåller förbindelse mellan Bornholm och Köpenhamn, hitkom i söndags ett sällskap lustfarande från Bornholm bestående af omkring 50 personer. Ångaren hade till följd af ihållande dimma nödgats ligga stilla så att de resande hitkommo i stället för såsom afsedt var kl 6 f.m. först kl 1 e.m. Sällskapet emottogs af konslul P. Siegbahn, som ledsagade dem till de mest sevärda platserna så långt tiden det medgaf. Utfärden gynnades, sedan den första motgången var öfverstånden af ett vackert väder. En allmän belåtenhet tycktes råda såväl öfver mottagandet som besöket i den fför dem anslående och vackra naturen. Återfärden till Bornholm företogs ungefär kl. 10 på aftonen.

Snabba fakta

  • Nr: 14
  • Art: s.s
  • Namn: Erna
  • Typ: Lastfart
  • Dw ton/Depl ton: 282 depl
  • Levererad 1.3.1877
  • Effekt Hk/MW 70
  • Beställare: Bornholms D/S, Bornholm